Måleri

Inom området byggnadsmåleri erbjuder vi flera olika tjänster, bl.a. rengöring, förbehandling, underbehandling, färdigbehandling och påbättring.

Vi river även ned gammal tapet, bredspacklar, hänger upp glasfiberväv samt utför professionell tapetsering. Alltid med hög kvalitét i fokus! Om så önskas så kan vi även erbjuda svampmålning och  ådring.

REFERENSER - MÅLERI

 • Sundsby Säteri

  Sundsby Säteri

  Ommålning fönster, in- och utvändigt. Snickare renoverar träskadorna i förväg. Byggnaden är uppförd ca 1750. Fönstren är dock från 1940-talet.

 • Villa Jansson, Stenungsön

  Villa Jansson, Stenungsön

  Fasadmålning

 • Åkermyntan, Majorna

  Åkermyntan, Majorna

  Ommålning trapphus invändigt. Fönstermålning in- och utvändigt. Borttagning fasadfärg, fasadmålning.

 • Villa Kvarnberget

  Villa Kvarnberget

  Ommålning utvändigt

 • Nordhemsgatan 52

  Nordhemsgatan 52

  Fasadrenovering

 • Timmerhus

  Timmerhus

  En minst sagt ovanligt hus med grova timmerstockar som stomme. Stor rymd invändigt med specialtrappa och landgång. Vårt arbete omfattar målning av vissa innerväggar samt klinkerläggning i våtrum.

 • HougHallen

  HougHallen

  Denna gymnastik- och idrottshall till Akzo Nobel har fått en välbehövlig ansiktslyftning på utsidan.

 • Arken, Volvo

  Arken, Volvo

  Volvos konferensanläggning i Arendal heter Arken. Vi har strukit träfasaderna med träolja.

 • Sjögården, Ellös

  Sjögården, Ellös

  Denna konferensanläggning kommer att renoveras invändigt och utvändigt. Vi har börjat med att måla fasader inkl. fönster i nya fräscha färger.

 • Brf Svängen

  Brf Svängen

  Ommålning fasader.

 • Villa Stenungsön

  Villa Stenungsön

 • Societetshuset, Marstrand

  Societetshuset, Marstrand

  Fasaden på det gamla Societetshuset behövdes målas om. Resultatet av vårt arbete blev mycket uppskattat.

 • Kv Hålsten

  Kv Hålsten

  Blästring, putslagning och målning fasader.

 • Villa Sohlberg

  Villa Sohlberg

  Blårosa oljetäcklasyr. Tvättning, skrapning ocg grundning med Nordsjö Utegrund. 2 ggr färdigstrykning med Nordsjö Tinova Oljetäckfärg.

 • Kammarrätten

  Kammarrätten

  Omfattande fasad- och snickerirenovering utförs. Befintligt färgskikt på puts tas bort.  Fasaddekorationer kompletteras och renoveras. Ny fasadmålning.

 • Fotohögskolan

  Fotohögskolan

  Ett hus som många Göteborgare har levt sina första dagar i, dvs vårt tidigare BB. Diverse reparationer av putsade socklar och solbänkar (utvändig fönsterbänk). Nya solbänkar är gjutna på plats. Målning av stålpelare och balkar i portal.

 • Villa Koön

  Villa Koön

  Serpotherm EF, tunnputs på cellplast. Ytfärg Silikonhartsfärg.

 • Jörlanda Kyrka

  Jörlanda Kyrka

  Hela kyrkan renoveras in- och utvändigt. Kyrktornet målat och fasaderna ytputsade. Innertak skrapat till trärent och målat. Även alla kyrkbänkar ommålas.