Våra tjänster

Mureri»

 • Fasadmurning med tegel, leca mm, gärna bärande murverk.
 • Innehar behörighet Murning Klass 1 enl. kraven i EKS.
 • Skorsten
 • Mer info och referenser

Kakel»

Rengöring»

Snickeri»

Puts»

 • Vi arbetar med mineraliska putser
 • Tilläggsisolering med puts
 • På tegel, Leca m.m.
 • Ytputser såsom spritputs, stänkputs m.m.
 • Sockelputser
 • Fasadrenovering
 • Mer info och referenser

Måleri»

Naturstensmureri»