Snickeri

  • Hall

    Hall

    Figursågat runt bergskant

  • "Marstrandsbalkong"

    Fönsterbyte, tilläggsisolering, fasadbyte och byggnation av: "Marstrandsbalkong". Även trappa samt altan i anslutning till marknivå. "Kryssräcken" infällda "halvt i halvt".