Mureri

MureriMureri är ett av de äldsta byggyrkena. I tusentals år har sten, tegel och puts använts som byggmaterial i hållbara konstruktioner. Vi på Olofssons Bygg erbjuder tjänster inom fasadmurning med flera olika material, t.ex. tegel och leca. Murning av skorstenar och bärande murverk, såsom bärande väggar, är andra arbetsområden.

Vi innehar behörighet Murning Klass 1 enl. kraven i EKS.

REFERENSER - MURERI

 • Mölndals Galleria

  Mölndals Galleria

  På NCC:s projekt Mölndals Galleria har vi murat och putsat väggar både utvändigt och invändigt.

  Vi har murat 2400m2 fasadtegel i två olika kulörer och även monterat och putsat 160m2 med Webers Serpovent.

 • Örgryte Torp

  Örgryte Torp

  I det nya bostadsområdet Örgryte torp har vi murat 3000m² fasadtegel i flensburgformat och murat och putsat lecaväggar i källaren.

 • Lyckeskolan

  Lyckeskolan

  På Skanskas projekt Lyckeskolan har vi murat 1265m2 tegelfasad och har även murat och putsat innerväggar i idrottshallen.

 • Kolla Parkstad kv 19

  Kolla Parkstad kv 19

  På Flodéns projekt Kolla Parkstad Kv 19 har vi murat leca och murat ca 1400m2 fasadtegel.

 • Kv Syltlöken

  Kv Syltlöken

  På K21 entreprenads projekt Kv Syltlöken har vi murat ca 900m² fasadtegel.

 • Brf Kronhöjden

  Brf Kronhöjden

  Brf Kronhöjden är ett murningsprojekt i Partille centrum där vi murat ca 900m² fasadtegel för Wästbygg.

 • Klåva Gårdsväg

  Klåva Gårdsväg

  På K21 Entreprenads projekt på Klåva gårdsväg har vi murat och putsat lecaväggar invändigt, murat fasader och utv. murar.

  Materialet har levererats av Tegelmäster.

 • Södra Viktoriagatan

  Södra Viktoriagatan

  På förskolan på södra viktoriagatan har vi murat 700m² fasadtegel och murat och putsat invändiga lecaväggar. På den östra fasaden har skulptören Lillemor Pettersson tillverkat utsmyckade tegelsten som vi murat in i fasaden.

 • Världskulturmuseet, Göteborg

  Världskulturmuseet, Göteborg

  Hösten 2002 påbörjades invändig Lecablockmurning av en stor mängd innerväggar. De mesta väggarna har också putsats. I Mars 2003 påbörjades fasadarbeten. Putsbärare består av stenull i varierande tjocklek. Putssystem är Serporoc, dvs stålnätarmerad tvåskiktsputs med opigmenterad silikatgrund som ytskikt. I maj -03 började vi putsa och då med en helt automatisk blandarstation som syns på ett av fotona.

 • Brf Turbinen

  Brf Turbinen

  Vi har utfört mur- och putsarbeten på Peabs projekt Brf Turbinen.

  Vi har murat ca 500m2 fasadtegel i kryssförband och bytt tegelbalkar och putsat invändiga ytterväggar på det befintliga huset.

 • Wadköpingsgatan

  Wadköpingsgatan

  På Bergqvist byggs projekt Wadköpingsgatan har vi murat 8st gavlar med tegel.

  Randers RT436 som levererats av Derome Byggvaror.

 • Villa Gottskär

  Villa Gottskär

  Vi har murat en utbyggnad på Tum Byggs projekt i Gottskär. Väggarna består av leca och isoleca som vi har putsat med färgat bruk invändigt och satt fasadsten utvändigt.

 • Kv Väskan

  Kv Väskan

  Ett litet projekt där vi har murat fasadtegel och lagt klinker på bottenvåningen.

 • Fjärde långgatan

  Fjärde långgatan

  En totalentreprenad åt en brf där vi renoverade omfattningar och utsmyckningar, bytte samtliga plåtar, laserade fönster och putslagade på innergården.

 • Klippan

  Klippan

 • Skorsten

  Skorsten

 • Restaurering av jordkällare

  Restaurering av jordkällare

  En jordkällare kan ha flera konstruktioner beroende på lokal tillgång på sten. Den här jordkällaren som vi restaurerade var uppbyggd i tre delar; En stödmur där bak, en kistemur i front och valvmuren. Jordkällarens framdel ska kunna rasa utan att valvet rasar.

 • Härlanda f.d fängelse

  Härlanda f.d fängelse

  Invändig putslagning, igensättningar, brandskyddsputs av stålbalkar. Utvändig putslagning samt nyputs ca 4500 m2. Som mest jobbade 35 murare samtidigt, in- och utvändigt. Hydrauliskt kalkbruk samt kalkfärg.

 • Larmtrumman

  Larmtrumman

  Äldre kontors- och butiksbyggnad i kvarter vid Korsgatan skall få tillbaka sitt ursprungliga utseende. Stora skyltfönster från 70-talet har rivits och vi bygger nya tegelväggar med befintligt tegel samt lättklinkerblock. De flesta fasaderna skall putsas lika övervåning, viss del skall ha tegelfasad.

 • Brf Fregatten, Göteborg

  Brf Fregatten, Göteborg

  Fasaderna renoveras på denna fastighet i hörnet Plantage-/Nordhemsgatan.

 • Trapphus Gårdsten

  Trapphus Gårdsten

  Murning av trapphus med Glasblock.

 • Prinsgatan 2

  Prinsgatan 2

  Under hösten och vintern 2002 reparerar vi fasaden på Prinsgatan 2. Det är ett omfattande arbete med många lagningar av diverse stuckaturer och utsmyckningar i betong. 

 • Munkegärdehallen

  Munkegärdehallen

  Murning tegelväggar in- och utvändigt. Fasadputs.


 • Villa Wendelsberg

  Villa Wendelsberg

  Putssystem Serporock, armerad två-skiktsputs med färgad ytputs. Horisontella spår som dekoration. Murning två öppna spisar.

 • Mc Donald's Stig Center

  Mc Donald's Stig Center

  Fasadmurning

 • Gravkapell

  Gravkapell

 • Båten

  Båten

  Nyproduktion, murning skalmur